Hola!

Volem presentar la nova proposta de treball que Xàbia té per al servei de neteja viària i recollida de residus.

 

L’Ajuntament adjudica a TETMA aquesta missió sota les premisses de la sostenibilitat i la conscienciació mediambiental. La reducció de les petjades acústiques, hídriques i de carboni són la base primordial del nou servei.

 

El compromís ambiental i el treball alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible volen col·laborar a tindre una “Xàbia més bonica”.

Aprofitem aquest canal per a demanar la implicació de tots els ciutadans que viuen, treballen o venen al nostre municipi en la conservació i cura del nostre territori.

Solament amb el treball i la col·laboració de totes I tots podem aconseguir els nostres objectius comuns per a Xàbia.

 

El nostre objectiu és ser més eficients i més respectuosos amb el medi ambient.

Per aconseguir aquests objectius el servei incorporarà:

 

 • Renovació total de tota la flota i maquinària del servei.
 • Més de 50 vehicles amb més del 50% d’ells 100% elèctrics.
 • Parc mòbil d’última tecnologia, nous sistemes de control I monitoratge.
 • Incorporació progressiva de la Cinquena fracció o orgànica.
 • Renovació total del parc de contenidors amb diferents grandàries, reduïdes Per a augmentar l’impacte visual i la seguretat viària.
 • Incorporació d’una embarcació per a poder arribar a les cales de difícil accés.
 • Servei de neteja de platges actiu durant tot l’any.
 • Nous punts verds tancats amb càmeres de seguretat pel control dels mateixos.
 • 60 operaris fixos amb reforços en temporada estival fins als 100.
 • Equip de neteja amb servei diari als carrers de la localitat ampliant cobertura a les zones disseminades.
 • Gran aposta del servei amb l’Educació ambiental i amb campanyes contínues de sensibilització i conscienciació de tots els sectors I col·lectius del municipi.

Junts aconseguirem que Xàbia lluïsca cada dia més bonica!