Recollida de trastos

En què consisteix?

El servei gratuït de recollida de mobles i trastos a domicili és un servei concedit per l’Ajuntament mitjançant l’empresa municipal TETMA que realitza el servei quan el volum o les característiques dels voluminosos fan difícil als particulars el seu trasllat a la deixalleria.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà de Xàbia. El servei és gratuït i està destinat exclusivament a particulars. No es presta a indústries ni a establiments comercials.

 

Com es demana?

Cal trucar prèviament indicant l’adreça i el que s’ha de recollir al telèfon 900 102 149. L’horari d’atenció és de 8 a 15 h. Fora d’horari hi ha un servei de bústia de missatges. Després d’haver avisat telefònicament cal deixar l’andròmina al carrer els dimecres a la nit, abans del dia de recollida acordat per telèfon.

 

Cal recordar que deixar trastos i andròmines al carrer encara que sigui arran de les àrees de contenidors, està recollit com una falta punible a les ordenances municipals que regulen l’ús de la via pública. A part del cost econòmic evitable de recollida extraordinària d’aquests voluminosos no previstos, aquesta mana pràctica danya la salubritat, la mobilitat i l’aspecte de l’espai públic, que és de tots.

Ecoparc Mòbil

Un Ecoparc mòbil és una instal·lació de recollida selectiva de residus, on els ciutadans dels nostres municipis poden depositar gratuïtament aquells residus de xicoteta grandària el generats en els domicilis particulars, comerços, oficines I serveis, així com tots aquells que no tinguen la qualificació de perillosos i que per la seua naturalesa o composició puguen assimilar-se als produïts en els anteriors llocs o activitats.

 

Exemples d’aquests residus especials de la llar: aparells informàtics i electrònics, oli mineral i vegetal, cristalls, radiografies, bateries, roba…

 

Aquest lloc no és un abocador ni un magatzem de residus sinó una instal·lació integral de residus on una vegada emmagatzemats i classificats es traslladen a les seues corresponents empreses gestores autoritzades respectant tota la normativa legal i mediambiental vigent on seran descontaminats, reutilitzats o reciclats, de manera correcta, segons la seua naturalesa i composició.

  • Enllaç al calendari de d’ecoparcs mòbils municipals
  • Residus admisibles en format .pdf