Punt VERD

L’Ajuntament de Xàbia habilita uns espais d’aportació de residus a les zones residencials amb els quals es dona servei al disseminat de cases I al mateix temps reduïm la carbonització I lluitem contra el Canvi climàtic.

 

El fàcil accés als mateixos i la situació estratègica pretenen facilitar l’aportació dels veïns I veïnes.El servei és per a un ús domèstic del mateix i amb residus que generen les cases i habitatges.

 

No és un lloc on dipositar residus d’obres, serveis de jardineria o produïts per activitats econòmiques que tenen el seu espai en l’Ecoparc Municipal.

 

Per què no es pot utilitzar per als professionals?

El servei de recollida municipal es sufragat per la població d’una manera proporcional.Si fem un mal ús del mateix la població acaba assumint i pagant unes despeses provocades per una activitat econòmica aliena i independent de la població general.

 

La creació de punts verds baixa la petjada de carboni i optimitza el transport de residus.

Cada punt verd compta amb panells explicatius i amb QR que li donen tota la informació al ciutadà.L’Àrea de servei de cada punt verd està delimitada i es recomana fer servir el punt verd que correspon a cada habitatge.

  

Residus admesos

Fem/ Resta

Basura / Resto
Garbage / Rest

Envasos lleugers

Envases ligeros
Light packaging

Envasos de vidre

Envases de Vidrio
Glass containers

Paper i cartró

Papel y cartón
Paper and paperboard

Roba i calçat

Ropa y calzado
Clothes and shoes

Oli Vegetal

Aceite Vegetal
Vegetable oil

Restes de  jardineria

Restos de jardinería
Garden debris

Mobles i trastos

Muebles y enseres
Furniture and fixtures

Normes

  • Es prohibeix l’abocament de residus generats fora del municipi de Xàbia.
  • Es prohibeix depositar residus fora dels contenidors.
  • Es prohibeix l’estacionament de vehicles al costat del recinte, per més temps del necessari per a depositar els residus.
  • Es prohibeix la manipulació o retirada de residus, tant en el punt verd com en els contenidors.
  • Es prohibeix el depòsit de residus de jardineria o d’un altre tipus, que provinguen d’activitats professionals.