Punt Verd, que és?

Punt Verd, que és?

Què és un Punt Verd en Xàbia?

No és un lloc on dipositar residus d’obres, serveis de jardineria o produïts per activitats econòmiques que tenen el seu espai en l’Ecoparc Municipal.

Per què no es pot utilitzar per als professionals?

El serveis de recollida municipal es sufragat per la població d’una manera proporcional. Si fem un mal ús del mateix la població acaba assumint i pagant unes despeses provocades per una activitat econòmica aliena i independent de la població general.

La creació de punts verds baixa la petjada de carboni i optimitza el transport de residus. Cada punt verd compta amb panells explicatius i amb QR que li donen tota la informació al ciutadà. L’Àrea de servei de cada punt verd està delimitada i es recomana fer servir el punt verd que correspon a cada habitatge.

L’Ajuntament de Xàbia habilita uns espais d’aportació de residus a les zones residencials amb els quals es dona servei al disseminat de cases i al mateix temps reduïm la carbonització i lluitem contra el canvi climàtic.

El fàcil accés als mateixos i la situació estratègica pretenen facilitar l’aportació dels veïns i veïnes. El servei és per a un ús domèstic del mateix i amb residus que generen les cases i habitatges.

Punt Verd, que és?

Què va al contenidor groc?

Al contenidor groc, envasos, hem de dipositar llaunes, brics, i envasos de plàstic. Llaunes de conserves, aerosols, brics de suc, llet, productes de neteja, gels, bosses de plàstics entre altres residus.

No podrem dipositar mai CD, roba, joguines, bolquers, envasos de vidre, etc.

Què va al contenidor blau?

Al contenidor blau, paper i cartó, hem de dipositar tots els envasos de cartó que fem servir, capses de galetes, sabates, ouateres de cartó, diaris, llibres, revistes i bosses de paper.

No podrem dipositar mai restes de poda, brics, tovallons bruts, paper d’alumini, etc.

Què va al contenidor verd?

Al contenidor verd, vidre, hem de dipositar ampolles de vidre, pots de colònia i cosmètica, i pots de conserves. No podrem diposiar mai bombetes, resta de vaixelles i vidres trencats.

Què va al contenidor marró?

Al contenidor marró, orgànic, hem de dipositar tots els residus biodegradables d’aliments com closques, pells de fruites, resta de carns, marro de café, restes d’infusions, vegetals de plantes, serradures, etc.

No podrem dipositar mai llaunes de conserva, bolquers, burilles i cendra de tabac, benes, tirites,etc.

Què va al contenidor gris?

Al contenidor gris, resta, hem de dipositar tots aquells residus que no siguen envasos o que no tinguen un sistema específic de recollida. Vaixelles, coberts, bolquers, joguets trencats, bolquers, vidres, etc.

Contenidor de trastos i mobles:

On deixar tots aquells mobles i voluminosos de les habitatges. No dipositar electrodomèstics o material electrònic que haurà d’anar a l’ecoparc.

Contenidor d’oli:

dipositar-ho en botelles de plàstic tancades.

Contenidor de verd o resta vegetal:

Els residus vegetals que es provoquen en les habitatges d’una manera particular. No utilitzar per part dels professionals que ofereixen i tenen activitat econòmica.

Contenidor de roba i calçat: 

Per a roba i calçat cal fer ús bosses tancades i dipositar les dins d’aquest. No dipositar roba en mal estat o molt trencada.

Punt Verd, que és?

Estimats veins i veïnes de Xàbia.

M’agradaria convidar-los a la xerrada informativa que tindrà lloc el proper dijous 16 de març a les 10,00 al Punt Verd de Pinosol, al parque de Pinosol, per poder informar-los de la nova realitat dels punts Verds a Xàbia

A  Xàbia, la iniciativa del Punt Verd té com a objectiu ser una solució eficaç per a gestionar adequadament els residus. Aquest punt verd és un centre de reciclatge que està disponible per als habitants de les urbanitzacions i les zones disperses. A més, ofereix l’oportunitat de separar els residus en contenidors específics, la qual cosa permet una gestió més eficaç dels residus i una contribució a la cura del medi ambient.

En aquest i en la resta de punts verds de la població es compta amb diferents tipus de contenidors i zones per a residus específics. 

Aquests contenidors inclouen els habituals per a paper i cartró, vidre, plàstic i metall, però també hi ha altres contenidors per a oli, bateries i residus electrònics. D’aquesta manera, el punt verd ofereix una solució completa i eficaç per a la gestió de residus per al disseminat en Xàbia.

És important destacar que el punt verd no sols és beneficiós per al medi ambient, sinó també per a l’economia local. Una gestió adequada dels residus permet la recuperació de materials valuosos que poden utilitzar-se de nou en la producció de nous productes, reduint la necessitat d’extracció de matèries primeres i, per tant, reduint els costos de producció.

Un altre avantatge important dels punts verds és que redueixen la quantitat de residus que acaben en els abocadors i, per tant, disminueixen la quantitat de gasos d’efecte d’hivernacle produïts pels abocadors. A més, la separació adequada dels residus redueix els riscos d’incendi en els abocadors i la contaminació de l’aigua i el sòl.

En conclusió, el punt verd de Xàbia és una iniciativa important que permet una gestió més eficaç dels residus a la ciutat. No sols contribueix a protegir el medi ambient, sinó que també contribueix a l’economia local i a la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Per tant, és important que els habitants de les urbanitzacions i les zones disperses utilitzin aquesta solució i s’assegurin de separar correctament els seus residus en els contenidors corresponents per a una gestió més sostenible.

Comptarem amb l’equipament de llum i properament accés controlat amb targetes properament, una vegada fet el cens i repartiment de veïns que pertoquen a cada punt verd.

Att Kika Mata

Regidora de residus i neteja viària