organica

L’orgànica

La gestió de la fracció orgànica dels residus sòlids és important per diverses raons, que inclouen aspectes mediambientals, legislatius i econòmics:

Legislatives:

  1. Normatives ambientals: Les noves normatives europees ens dirigeixen a un control total d’aquesta fracció. Aquesta normativa vol servir per a reduir els impactes negatius en el medi ambient I la salut pública. Les lleis també poden fomentar pràctiques sostenibles de gestió de residus.
  2. Metes de reducció de residus: La Unió Europea estableix objectius específics per a la reducció de residus i la promoció de la gestió sostenible d’aquests. La gestió de la fracció orgànica és fonamental per a aconseguir aquestes metes.
organica

Mediambientals:

  1. Reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. La gestió adequada dels residus orgànics, com el compostatge, pot reduir significativament aquestes emissions.
  2. Millora de la qualitat del sòl: El compostatge de la fracció orgànica produeix compost, que és un excel·lent fertilitzant orgànic.
  3. Reducció de la contaminació de l’aigua amb una adequada gestió de la fracció orgànica evita aquesta contaminació en abocadors.
organica

Econòmiques:

  1. Estalvi de costos: La gestió adequada de la fracció orgànica pot generar estalvis en reduir els costos associats amb l’eliminació de residus en abocadors.
  2. Creació d’ocupació. Amb l’economia circular es creen nous llocs de treball.

En resum, la gestió adequada de la fracció orgànica dels residus sòlids és essencial per a abordar qüestions mediambientals, complir amb regulacions i lleis, i aprofitar els beneficis econòmics relacionats amb la reducció de residus i la producció de recursos valuosos com el compost.

organica