Empresa

Tetma és l’empresa capçalera de gestió de residus i neteja municipal de Simetría Grupo.

Un grup amb més de 80 anys d’història, que esta especialitzat en les àrees de construcció, materials de construcció, serveis d’energia, aigua, residus, jardineria, seguretat, real estate i serveis sociosanitaris

Tetma (Tècniques i Tractaments Mediambientals) nascuda en 1995, com una empresa de recollida i gestió de residus i amb el pas dels anys va ampliar les seves

activitats al tractament de residus, completant tot el cicle en la gestió de residus. La neteja es va incloure en Tetma per a poder oferir solucions completes a municipis, d’aquesta manera les ciutats podien tenir concentrat en una mateixa empresa la gestió de la neteja i la recollida dels residus sòlids urbans.

 

Des de fa més de 25 anys treballem constantment perquè els nostres serveis siguin de qualitat i puguin satisfer les necessitats d’administracions públiques i empreses privades.

 

Les activitats de Tetma se centren fonamentalment en la gestió integral del cicle de residus, des de la recollida inicial fins al tractament I valorització d’aquests. I en la neteja viária, neteja d’interiors, neteja de platges I altres neteges especials.

 

Tetma treballa de nord a sud de la Comunitat Valenciana, prestant serveis a municipis tant grans com de menys habitants. Les seues oficines centrals estan ubicades a València, encara que també compta amb personal d’oficina i atenció al client a Castelló.