Contenidor BLAU

Contenidor BLAU

QUÈ ES DEPOSITA EN EL CONTENIDOR BLAU? PAPERS, CAIXES I CARTONS, SEMPRE PLEGATS…

  • Fulls de paper, sobres i quaderns sense elements metàl·lics
  • Revistes i periòdics
  • Propaganda de la bústia
  • Ouataires de cartó
  • Caixes i envasos de cartó
  • Tubs i canons de cartó
  • Paper d’embolicar
  • Gots de cartó de màquines de café, etc.
Contenidor BLAU